top of page

SALDIRGINLIK MERDİVENİ


Tarihi

2000 civarında, Lincoln Üniversitesi Yaşam Bilimleri Bölümü'nden Profesör Daniel Mills, yeni bir yayın için köpeklerde sosyal davranış ve iletişim üzerine bir bölüm yazıp yazmayacağımı sordu - veteriner hekimler için İngiliz Küçük Hayvan tarafından yayınlanacak davranışsal tıp el kitabının ilk baskısı Veteriner Derneği (BSAVA). Bu daveti alışkın olmadığım birçok okuma ve kaynak göstermeyi gerektireceğini fark ettiğimden biraz endişeyle kabul ettim. Özellikle de onun ilk tercihi olmadığım için (Dr. Ian Dunbar reddetmişti). Bölüm sonunda 'Köpekte davranış gelişimi, sosyal davranış ve iletişim' başlığını aldı ve hem köpekleri hem de kedileri kapsayan kılavuz 2002'de yayınlandı.


Bölümü yazarken, özellikle barışı koruma jestleri konusunda köpeklerin kendilerini nasıl ve neden ifade ettiklerine dair bazı fikirlerimi zaten formüle etmiştim ve Turid Rugaas'tan ve onun 'sakinleştirici sinyaller' dediği şeylerden önemli ölçüde etkilenmişt (1997). O zamanlar köpeklerin vücut diline rutin olarak uygulandıklarından, 'baskınlık' ve 'boyun eğme' kavramlarının önemini uzun süredir sorgulamış ve ortalama bir köpeğin bu tarihsel bilgeliğe katılıp katılmayacağını merak etmiştim. En kötüsü, bu terimler, 'bu köpek baskın veya itaatkar bir şekilde davranıyor' yerine, hakimiyet ve boyun eğme bireyin sabit özellikleriymiş gibi değerlendiriliyordu. Yine de, iletişimsel jestler arasında bir akışkanlık olduğu ve bir dakika önce boyun eğmis gibi görünen bir köpeğin, bir sonraki dakika dağ gibi baskın olabileceği aşikardı. Yine de o zamanlar literatürde söylemek istediklerimi resmen destekleyecek hiçbir şey bulamamıştım.


Çatışmaları çözmenin bir yolu olarak ‘kaynağa tutunma' kavramına en yakın olabildiğim şey, bir kaynağın bir köpek tarafından son derece değerli olarak kabul edilmesine karsin bir diğerinin potansiyel olarak yaralanmaya değer bulacak kadar onu önemsememesini temel aldığını söyleyebilirim (Parker 1974). Böylece ikincisi yenilgiyi kabul ediyor gibi görünmektedir. Çoğu durumda, mülkiyet "yasanın 9/10'u" gibi görünüyor: "o benim ve sen ona sahip olamazsin". Kaynak değerinin etkileşimde belirleyici faktör olduğunu anlamak yerine, bir gözlemci, bir bireyin diğer itaatkar hayvan üzerinde baskınlık gösterdiğine dair yerleşik görüşünü pekiştirebilir. Buna karşılık, sahiplerine bir kemik veya yemek kabı üzerinden hırlayan köpekler, buna göre ele alınmak üzere baskın olarak etiketlenegelmiştir ki bu hala daha da öyle.


Ama bu gerçekten hikayenin tümü mü?


Bu bölümü araştırırken, Fox ve Bekoff 1975'e atfedilen ve 1982'de K. Houpt'un Evcil Hayvan Davranışı for Veterinerler için kitabında alıntılanan "köpeğin ifade edici sosyal tepkilerini" gösteren bir şemaya rastladım. Şema davranışlar arasında tek yönlü bir istikamete işaret ederken hem oyuna teşvik eden hem de daha agresif bir duruş, korkulu ve sözde itaatkar bir duruşa doğru ilerleyebilir. Boyun eğme ayrıca, bir köpek tarafından boyun eğici durumunu belirtmek için bazı hareketler yapıldığında aktif ve bir köpek hareketsizlik içinde donup kaldığında pasif olarak alt bölümlere ayrıldı.


Deneyimlerime dayanarak çok hareketsiz "donmuş" bir köpeğin yanlış yönetildiğinde ısırma olasılığının, patisini kaldırıp burnunu yalayan bir köpeğe göre çok daha fazla olduğunu bildiğim için bu yorumları kabul edemezdim. Aynı şekilde, arka bacağını kaldırmış olarak yatan bir köpeğin bir karın gıdıklamasına tahammül edeceğine de güvenilemezdi. Bu nedenle resimleri yeniden çizdirdim ve aktif ya da pasif herhangi bir baskınlık ya da boyun eğme ifadesini atlayarak onları yeniden etiketleme özgürlüğüne sahip oldum. Bunun yerine, görülebileceği gibi, duruşları, bir köpeğin kendisiyle başka bir birey arasındaki mesafenin azalmasından memnun olduğunu gösteren ve mesafenin artırılmasının istendiğini açıkça gösteren sinyallere ayırdım. Bir insan-köpek etkileşimi bağlamında ele alındığında, bu daha fazla alan talepleri, özellikle çok belirgin değilse, genellikle görmezden gelinir veya yanlış yorumlanarak yaralayıcı sonuçlar doğurur.
Köpekte sosyal tepkiler. (Fox ve Bekoff'tan sonra yeniden çizilmiştir, 1975. BSAVA Manual of Canine and Feline Behavioral Medicine, 1. Baskı © BSAVA'nın izniyle çoğaltılmıştır.)


Bu arada, tüm bu düşünceler, benim inşa etmeye başladığım ve "Saldırı Merdiveni" adını verdiğim şematik bir kavramı bir araya getiriyor ve destekliyor gibiydi. İnce 'kibar' sinyallere uygun şekilde yanıt verilmediğinde (tepkiye 'kabalık' diyebilirsiniz) ve tehdit veya açık saldırganlığa doğru bir köpeğin mecazi merdiveni nasıl ilerleyebileceğini doğrusal bir şekilde gösterdi. Daha da kötüsü, jestlerin sadece kabalık veya sosyal kibarlıktan yoksunlukla değil, aynı zamanda amaçlanan uyum sağlamanin tam tersi, tehditle karşılanmasıydı. Ayrıca, ısırmaktan kaçınmaya çalışırken köpeklerin bağlama göre sürekli olarak merdivende yukarı ve aşağı hareket ettiğini de fark ettim. "Yayınla ve lanetlen" çizgisinde çokça düşünerek diyagram, BSAVA el kitabı bölümüne dahil edilmek üzere sunuldu ve beni biraz şaşırtacak şekilde, BSAVA tarafından kabul edildi.

BSAVA Köpek ve Kedi Davranış Tıbbı Kılavuzu, 1. Baskı © BSAVA'nın izniyle çoğaltılmıştır.Gerisi, dedikleri gibi, tarih. Saldırganlığın Merdiveni, 2002'de yayınlanmasının yanı sıra, 2009'da kılavuzun ikinci baskısında yer aldı ve müteveffa Magy Howard tarafından cömertçe resmedildi. Poster formatında BSAVA Yayınlarından temin edilebilir.
Saldırganlık Merdiveni, herhangi bir köpeğin, göz kırpma ve burun yalamanın uygun tepkiler olduğu çok hafif sosyal etkileşim ve baskıdan, aleni saldırganlık olduğunda şiddetliye kadar, algılanan stres ve tehdidin artmasına yanıt olarak vereceği jestlerin bir tasviridir. Bu tür davranışların amacı, tehdidi bertaraf etmek ve uyumu yeniden sağlamaktır. Evcil köpeğin repertuarında yatıştırıcı ve tehdidi savuşturan davranışların varlığı, potansiyel olarak zarar verici saldırganlık ihtiyacından kaçınmak için gereklidir. Köpek, başarılı yatıştırma davranışının oldukça uyumlu olduğu ve günlük yaşamda sürekli ve rutin olarak kullanılan sosyal bir hayvandır. Bu jestlerin, yalnızca diğer her şey başarısız olursa, tehdit veya açık saldırganlıkla sonuçlanacak olan bağlama ve tepkiye bağlı bir dizi olduğunun farkına varmak çok önemlidir.


Kalıcı yanlış bilgilendirmenin aksine, tanımlanan jestlerin, refakatçilere göre sözde baskın veya itaatkar bir durumla ilgisi yoktur. Tüm köpeklerde, yatıştırma davranışına verilen uygunsuz sosyal tepkiler, onun değerinin düşmesine ve bir köpeğin bakış açısına göre merdiveni yukarı çıkma gerekliliğine neden olacaktır. Bu nedenle, yatıştırma davranışının kronik olarak yanlış anlaşıldığı ve sosyal olarak beklenen sonucu elde etmede etkili olmadığı her durumda saldırganlık ortaya çıkar. Köpekler, algılanan tehdit hızlı ve yakın mesafelerde ortaya çıkarsa, tek bir bölüm sırasında saniyeler içinde aşikar saldırganlığa ilerleyebilir veya tekrarlanan yatıştırma çabaları yanlış anlaşılırsa ve uygunsuz bir şekilde yanıt verilirse, zaman içinde merdivenin alt basamaklarından vazgeçmeyi öğrenebilir. Sonuç olarak, gerçekte tamamen öngörülebilirken, köpeğe karşı kaçınılmaz bir tehdit öngören herhangi bir bağlamda, herhangi bir bariz önsöz olmaksızın sözde "öngörülemeyen" saldırgan bir tepki meydana gelebilir.


Çeviri: İlker Ünlü


4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page