NEDİR BU KİNOLOJİ ???


Kinoloji kısaca köpek bilimidir. Kelimenin kökeni Yunanca da kynos (köpek) ve logi (bilim) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Köpek anatomisi, fizyolojisi, köpek davranışı, köpek ırk özellikleri ve çalışma alanları, köpek yetiştirilmesi ve beslenme, genel köpek bakımı, köpeğin evrimi dahil tüm konular kinolojinin alanına dahildir. Her hangi bilimsel bir disipline bağlı olan ya da olmayan her hangi bir kişi tarafından, bilimsel temellere oturtularak yapılan köpekler hakkındaki her araştırma ile sonucundaki çalışma kinolojinin alanı dahilindedir ve bu gün kinologların yaptığı çalışmalar köpekler konusunda pek çok yeni bilgiler ortaya koymaktadır.

Evet kinoloji ülkemizde çok yeni bir konudur. Her yenilikte olduğu gibi, bu alanda da yerli yersiz bazı karşı duruşlar söz konusudur. Bir kısım çevre kinolojiyi sadece ırk bilimi olarak görürken, yine bir kısım çevre de sağlık özelindeki konuların veteriner hekimleri dışında hiç kimse tarafından araştırılıp yazılmasını istememekte, bu gibi yapılan çalışmalara da ket vurmaya çalışmaktadır.

Kinoloji aslında köpeğe dair tüm meslekleri içinde barındıran bir çatı bilimdir ve köpeğe dair her şey, bilimsel bir bakış açısıyla yansıtıldığı sürece kinolojinin alanı dahilindedir. Kinoloji ile mesgul bir insan; bu gün tıbbi bir ilaç önermediği sürece köpek sağlığı, beslenme takviyeleri, köpek davranış ve psikolojisi, köpek eğitimi dahil, köpekle ilgili her konuda bilimsel bir ciddiyet çerçevesinde araştırıp yazabilir.

Evet konu köpek olduğunda; eğitim, sağlık, psikoloji, ırk bilimi vs gibi bir takım müstakil meslekler söz konusudur. Fakat tüm bu meslekler birbirleri ile yakından ilişkilidir. Köpek sağlığı ile ilgilenen her veteriner hekimi, aynı zamanda köpek ırkları (ırka özgü hastalıklar, davranışlar vb), köpek psikolojisi ve azda olsa eğitim konularında bilgi sahibi olmak zorundadır. Ona keza, her köpek eğitmeni; köpek sağlığı ( hareket, zorlama, mikrobiyata koku ilişkisi vb), köpek psikolojisi ve köpek ırkları konusunda bilgi sahibi olmak zorundadır. Sayacak olursak bu her meslek grubunda aynı şekilde devam eder. Köpekler konusunda; diğerleri bilinmeden, kendi başına müstakil olarak yapılmaya çalışılan her meslek eksiktir. Ve sonuçlar konusunda da birçok sıkıntı yaşanılması kaçınılmazdır. Tüm bu sebeplerden dolayıdır ki; köpek dediğimiz zaman akla kinoloji ve kinoloji dediğimizde de köpeğe dair her türlü konu gelmelidir. Köpek konusu dahilindeki her meslek erbabı; kendi meslek alanı dışında iyi bir kinolog olmalıdır.

YAZAN: ÖNDER ALPER

REFERANSLAR: Müller, G Zdorovaia soboka (Kinologiia). Vitebs, 1929 Knorr, G, and I. Seupel. Aufzucht von Hunden, 1965 Okhotnich’e sobakovodstvo. 1966 Sluzhebnaia sobaka. Edited by V.N. Zubko. Moscow. 1970 Okhotnich’e sobakovodstvo SSSR. Kirov, 1971

48 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Ilker Unlu Bir süredir basında daha uzun süredir de sosyal medyada dönüp duran bir söylem var: 'satın alma evlat edin.' Barınaklardaki sahipsiz köpeklerin sayısı düşünüldüğünde gün geçtikçe en sağduyu

Ilker Unlu Atalık tohumların anlamı ve değeri hepimizce malum.‘Atalık’ tanımı zaten kendi başına bu tohumların tarihimizle içiçe geçmiş olduğunu, dede ve anneannelerimizin yaşamlarında önemli bir yer